بمناسبتِ 81ـمین نوشته

این نبشته هشتاد و یکمین نوشته‌ی من است. در تلاتم امواج خروشان، در هجوم افکارِ خوب و بد روزگار به تنها مایه‌ی مسرت زندگی‌ام؛ در این لحظه از زمان خود و شما را دعوت می‌کنم به خواندن نوشته‌ای از دوستی عزیز.

 اگر طالب علم باشی پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و حنیف روح (سبک روح و شاد و مسرور) و دیر خواب و زود خیز و حریص به کتابت و متواضع و ناملول از کار وحافظ و مکرر کلام  متفحص سیر و متجسس اسرار عالم دوست و با حرمت و اندر اموختن حریص و حق شناس استاد خود. باید که کتابها و اجزا وقلم و محبره (دوات) و مانند این چیزها با تو بود.جز از این دیگر دل تو به چیزی نباشد و هر چه بشنوی یاد گرفتن و باز گفتن. و کم سخن و دوراندیش باش به تقلید راضی مشو. هر طالب علمی که بدین صفت بود زودیگانه ی روزگار گردد.

قابوس نامه - عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر

/ 1 نظر / 24 بازدید